Subsidies Innovatiefonds sociaal domein

De Subsidieregeling Innovatiefonds sociaal domein 2017-2020 voor inwoners en organisaties is met ingang van 1 januari 2021 niet meer van kracht.

Heeft u gedurende de looptijd van deze subsidieregeling een innovatiesubsidie ontvangen, dan kunt u nog steeds een aanvraag tot vaststelling indienen.
Hiervoor dient u een inhoudelijke- en financiële verantwoording over te leggen Dit moet in overeenstemming zijn met het eerder door u ingediende plan van aanpak.

U kunt voor deze verantwoording gebruik maken van het afrekenformulier dat onder aan de pagina wordt weergegeven onder ‘Afrekenformulieren’.

  • Afrekenformulieren

    De innovatiesubsidie wordt definitief vastgesteld als de activiteiten zijn afgerond. Hiervoor maakt u een verslag en een financieel overzicht. Deze eindrapportage stuurt u binnen 3 maanden naar ons op. Ook als de activiteiten eerder zijn afgerond dan was aangeven.

    • Aanvraagformulier (pdf 422kb) vaststelling subsidie 2018 innovatiefonds organisaties
    • Aanvraagformulier (pdf 423kb) vaststelling subsidie 2019 innovatiefonds organisaties
    • Aanvraagformulier (pdf 439kb) vaststelling subsidie 2020 innovatiefonds organisaties