Subsidieregeling Jeugd aan Zet Westland 2021

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties en instellingen in Westland om extra hulp te bieden en activiteiten te organiseren voor kwetsbare jongeren in coronatijd.

De coronamaatregelen hebben invloed op het leven van jongeren en jongvolwassenen. Veel jongeren en jongvolwassenen missen sociale contacten en hebben mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Om jongeren meer perspectief te bieden, kunnen organisaties (samen met hen) activiteiten organiseren op het gebied van sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding.

Waar is de subsidie voor?

U kunt de subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op jongeren van 13 tot en met 26 jaar:

  • op het gebied van sport, cultuur en andere zinvolle vrijetijdbesteding;
  • in de vorm van laagdrempelige ondersteuning voor hun mentaal welbevinden.

Aanvragen tot 1 augustus

De volledige Subsidieregeling Jeugd aan Zet Westland 2021 is te vinden op deze pagina. Hierin is onder meer beschreven aan welke eisen de aanvraag moet voldoen. Aanvragen kan tot 1 augustus 2021 door dit aanvraagformulier (pdf, 124kb) te mailen naar: steunmaatregelencorona@gemeentewestland.nl.U vraagt de subsidie uiterlijk vier weken voor de start van de activiteit aan.