Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland

Gemeente Westland heeft de subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland aangeboden om projecten te stimuleren die aantoonbaar bijdragen aan kennis- en innovatieontwikkeling binnen de gemeente Westland met een focus op het Greenportcluster en met aandacht voor leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid. Daarnaast biedt de subsidieregeling ‘triple helix consortia’ - samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven-  uit de regio de kans om innovatieve projecten te toetsen in de markt, waar mogelijk op te schalen en duurzame en circulaire projecten uit te voeren. De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet of zeer moeilijk van de grond zouden komen.

De subsidieregeling was opengesteld van 8 mei 2019 tot 8 juni 2019. De tweede openstelling vond  plaats van 1 oktober 2019 tot 31 oktober 2019.

Toegewezen plannen van eerste ronde subsidieregeling

Vijf ondernemers zijn in aanmerking gekomen voor financiering van hun innovatieve plan tijdens de eerste ronde van de subsidieregeling. Op basis van het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie heeft de gemeente Westland besloten subsidie te verlenen aan plannen voor onder meer het telen van wieren in zeewater, innovatief telen zonder daglicht en een trainingstraject van bewezen kwekers voor jonge kwekers en talenten. De beoordelingscommissie beoordeelt komende tijd de ingediende aanvragen van de tweede openstelling.
 

Toegewezen plannen van tweede ronde subsidieregeling

Tijdens deze ronde zijn vier organisaties in aanmerking gekomen voor financiering van hun innovatieve plannen. Op basis van het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie heeft de gemeente Westland besloten subsidie te verlenen aan plannen voor onder meer een breed vertical farming consortium, verwerking van groene restmaterialen tot biogas, datagedreven gewasmanagement bij chrysanten en de ontwikkeling van innovatieve onderwijsprojecten met het bedrijfsleven.

Lees in dit document een overzicht (pdf, 2 Mb) van de negen plannen met een toelichting over de status.