Subsidieregeling Senioren in coronatijd Westland 2021

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties en instellingen in Westland om activiteiten te organiseren voor senioren in coronatijd of extra hulp te bieden bij het tegengaan van eenzaamheid bij senioren.

Door de coronamaatregelen zien we dat ouderen zich eenzamer zijn gaan voelen. Er waren geen of weinig mogelijkheden om activiteiten en ontmoetingen te organiseren. Ook bleven vrienden en familie op afstand om besmetting te voorkomen. Het isolement is voor een grote groep ouderen hierdoor sterk toegenomen. Ze hebben het nog steeds zwaar, ook al zijn de maatregelen versoepeld.

Waar is de subsidie voor?

U kunt de subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op senioren van 60 jaar en ouder:

  • op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdbesteding
  • in de vorm van laagdrempelige ondersteuning bij het tegengaan van eenzaamheid.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Deze subsidie kan alleen worden aangevraagd door mensen of organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De volledige Subsidieregeling Senioren in coronatijd Westland 2021 is te vinden op deze pagina. Hierin is onder meer beschreven aan welke eisen en voorwaarden uw subsidieaanvraag moet voldoen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte van de subsidie is maximaal € 7.500 per activiteit. U kunt voor maximaal drie projecten subsidie aanvragen.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot 1 december 2021 door dit aanmeldformulier te mailen naar: steunmaatregelencorona@gemeentewestland.nl. U vraagt de subsidie uiterlijk vier weken voor de start van de activiteit aan.

Vragen?

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met de gemeente via steunmaatregelencorona@gemeentewestland.nl of bel 14 0174.