Subsidieregelingen coronasteun

Subsidieregeling Coronasteun cultuurorganisaties 2021

Deze subsidie is bedoeld voor culturele organisaties en verenigingen in Westland om hen extra te ondersteunen in coronatijd en ervoor te zorgen dat de culturele infrastructuur in Westland in stand blijft.

Veel organisaties en verenigingen op het gebied van cultuur hebben last van de coronamaatregelen, zeker nu de lockdown al zo lang duurt. Ondanks de versoepelingen is er nog steeds heel weinig mogelijk. De verwachting is dat het aantal leden en bezoekers minder wordt en daarmee ook de inkomsten. Culturele organisaties en verenigingen konden eind 2020 al subsidie aanvragen. Niet elke culturele organisatie in Westland heeft dat gedaan. Met deze nieuwe regeling krijgt elke organisatie opnieuw de kans het ‘steuntje in de rug’ aan te vragen.

Waar is de subsidie voor?

U kunt de subsidie aanvragen wanneer u als culturele organisatie of vereniging schade heeft ondervonden en/of extra onkosten heeft moeten maken door de coronamaatregelen.

Aanvragen tot 1 juni

De volledige Subsidieregeling Algemene covid-19 steunmaatregel Cultuur Westland 2021 is te vinden op deze pagina. Aanvragen kan tot 1 juni 2021. U gebruikt daarvoor het aanvraagformulier (pdf, 271kb).

Subsidieregeling Jeugd aan Zet Westland 2021

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties en instellingen in Westland om extra hulp te bieden en activiteiten te organiseren voor kwetsbare jongeren in coronatijd.

De coronamaatregelen hebben invloed op het leven van jongeren en jongvolwassenen. Veel jongeren en jongvolwassenen missen sociale contacten en hebben mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Om jongeren meer perspectief te bieden, kunnen organisaties (samen met hen) activiteiten organiseren op het gebied van sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding.

Waar is de subsidie voor?

U kunt de subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op jongeren van 13 tot en met 26 jaar:

  • op het gebied van sport, cultuur en andere zinvolle vrijetijdbesteding;
  • in de vorm van laagdrempelige ondersteuning voor hun mentaal welbevinden.

Aanvragen tot 1 augustus

De volledige Subsidieregeling Jeugd aan Zet Westland 2021 is te vinden op deze pagina. Hierin is onder meer beschreven aan welke eisen de aanvraag moet voldoen. Aanvragen kan tot 1 augustus 2021 via steunmaatregelen@gemeentewestland.nl. U vraagt de subsidie uiterlijk vier weken voor de start van de activiteit aan.