Subsidies met vrijstelling

Als de gemeente steun verstrekt met gebruikmaking van een Europese vrijstellingsmogelijkheid, dan moet de gemeente daarover een kennisgeving doen aan de Europese commissie. Ook moet het besluit om steun te verlenen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Hieronder treft u de besluiten aan die de gemeente heeft genomen met gebruikmaking van zo’n Europese vrijstellingsmogelijkheid.

2015

2016

2017

2018

2022