Vraag en antwoord Tozo-bedrijfskrediet (Tozo 5)

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u de Tozo-regeling niet meer aanvragen. Als er financiële problemen zijn, komt u misschien in aanmerking voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de aanvraag Tozo-bedrijfskrediet (rentedragende lening).

De Tozo regeling loopt van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021.

Wat is er anders dan bij de vorige Tozo regeling?

U krijgt langer de tijd om een lening af te lossen, want de looptijd is gewijzigd in 5 jaar (was 3,5 jaar). U moet vanaf 1 januari 2022 rente en aflossing betalen (was vanaf 1 juli 2021) en over geheel 2021 wordt geen rente in rekening gebracht. Dit geldt ook als er al eerder een lening aan u is verstrekt. Alleen als u dat wilt, mag u eerder beginnen met aflossen.