Over de organisatie

De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van B en W en het ambtelijk apparaat. Zij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college van B en W. De ambtelijke organisatie is ingedeeld in clusters:

  • Beleid
  • Bedrijfsvoering
  • Dienstverlening
  • Ruimte

Directie

Gemeentesecretaris/algemeen directeur:
Mevrouw A.C. Spindler (Lidia)
0174 - 673 387