EBN door Sander de Jong

EBN realiseert economische en maatschappelijke waarde uit geologische energiebronnen in de Nederlands bodem. Met circa 200 deelnemingen in olie- en gasprojecten investeert EBN in het ontwikkelen van de Nederlands ondergrond en heeft als doel haar expertise actief in te zetten voor de energietransitie. De strategie van EBN berust op drie pijlers: Our Dutch gas, Return to Nature en New Energy. In de zomer van 2017 is EBN toegetreden tot twee Green Deals om bij te dragen aan de geothermie ontwikkeling in Nederland. Samen met het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, TNO en zeven consortia werkt EBN aan een exploratie- en ontwikkelingsprogramma binnen de Green Deal Ultradiepe Geothermie. In de Green Deal Brabant werkt EBN samen met Geothermie Brabant B.V. en alle andere partijen in de green deal aan het versterken en versnellen van geothermieontwikkeling. EBN brengt hier met name haar expertise in van optimale Play ontwikkeling en de voordelen van de portfoliobenadering. Deze aanpak kan tot sterke risico- en kostenreductie leiden en het verhogen van de rendementen