Frank Schoof

Frank Schoof is sinds eind 2015 voorzitter van Stichting Platform Geothermie en vooral actief in de voorlichting en communicatie over de ins en outs van geothermie. Hij is tevens programmacoördinator van de Kennisagenda Aardwarmte van LTO en het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast is hij als directeur betrokken (geweest) bij de opstart, uitrol of verkoop van stadswarmteprojecten. Hij is gespecialiseerd in publiek-private samenwerkingen. Frank heeft gestudeerd en woont in Delft.