Hanneke Puts

Hanneke Puts is opgeleid als milieunatuurwetenschapper (2003) en mediator (2009). Zij is werkzaam bij TNO Strategie en Beleid en houdt zich bezig met projecten en onderzoek naar de maatschappelijke inbedding van nieuwe technologische innovaties. Het betrekken van stakeholders bij kennisintensieve projecten en initiatieven op het gebied van bodem, ondergrond, energie en integrale planning heeft haar speciale aandacht. Hanneke werkt voor overheden op alle schaalniveaus maar ook voor bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Haar kracht zit in het verbinden van mensen, ideeën, agenda’s en belangen op en tussen verschillende schaalniveaus. Afgelopen jaren heeft zij aan verschillende (inter)nationale  onderzoeksprojecten en – programma’s gewerkt rondom het gebruik van de (on)diepe ondergrond en energievraagstukken