Mening geven over Warmtevisie Westland

U kunt nu reageren op de concept Warmtevisie Westland. Dit kan tot 1 juli 2021 via dit formulier. Alle op- aanmerkingen en suggesties nemen we mee bij het opstellen van de definitieve versie van de Warmtevisie. Dat betekent niet dat alle reacties letterlijk worden overgenomen, maar wel dat we bekijken of we de visie moeten aanpassen naar aanleiding van de reactie.

Hoe gaat het verder?

Als u het niet eens bent met de plannen, kunt u dat op verschillende momenten en op verschillende manieren kenbaar maken:

  • De raad stelt uiteindelijk eind 2021 de visie vast. U kunt gebruik maken van uw inspreekrecht tijdens een raadsvergadering.
  • Bij het opstellen van het onderzoek naar de haalbaarheid van de overstap op duurzame warmte worden inwoners nauw betrokken en kunt u uw ideeën inbrengen.
  • Bij het opstellen van het buurtuitvoeringsplan worden inwoners nauw betrokken en kunt u uw ideeën inbrengen.
  • De buurtuitvoeringsplannen nemen we uiteindelijk op in een omgevingsplan. Dit moet door de raad worden vastgesteld. Voor de omgevingsplannen geldt een formele procedure:
    • Bij het maken van het plan komt de gemeente tot een ontwerpbesluit. Iedereen kan hierop reageren.
    • Bij de meeste besluiten kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook kunt u daarna nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Bovenstaande geldt voor de plannen. De keuze of u aansluit op het door de gemeente voorgestelde duurzame alternatief op aardgas, is aan u. U bent dit met de huidige wet- en regelgeving niet verplicht.