Planning in uw buurt

In de conceptvisie staat een voorlopige planning. Deze gaat ervan uit dat het Rijk aan onder meer de voorwaarden rond betaalbaarheid voldoet. Op dit moment is dat nog niet zo. Ook is nog onduidelijk wanneer wel. Totdat hier duidelijkheid over is, wachten we met het uitvoeren van deze planning. We hebben een indeling in de tijd gemaakt. De volgende zes gebieden zijn buurten waar we kansen zien om op kortere termijn (voor 2030) alle woningen op duurzame warmte aan te sluiten:

Deze gebieden vind je op deze kaart in de donkerste kleur rood.

Waarom deze buurten?

We hebben een eerste berekening van de kosten gedaan voor de hele gemeente. Daaruit kwam naar voren dat het toekomstige warmtenet, Warmte Systeem Westland (WSW), de dorpskernen betaalbaar van duurzame warmte kan voorzien. De betaalbaarheid varieert binnen de dorpskernen. De buurten die we nu verder onderzoeken zijn goedkopere gebieden. De warmteleidingen van Warmte Systeem Westland lopen dicht langs deze gebieden en/of er zijn uitbreidingen vlakbij gepland. Uit deze goedkopere warmtenetgebieden selecteerden we vier gebieden die we verder onderzoeken, omdat er daar nog andere kansen zijn die deze gebieden aantrekkelijk maken om mee te beginnen. Bij de andere twee bedrijventerreinen die we verder gaan onderzoeken, zijn er kansen voor een kleinschalige collectieve oplossing, bijvoorbeeld een lokaal warmtenet.