Planning Warmtevisie Westland

Voor de zes buurten waar we de meeste kansen zien, starten we vanaf 2022 met een verder onderzoek. Hierin kijken we of de overstap op een andere warmtebron technisch en financieel mogelijk is. Daarnaast is bij dit onderzoek de mening van inwoners, ondernemers en andere lokale partijen heel belangrijk.

We starten in deze buurten met onderzoek, maar we hebben nog niet besloten wanneer en hoe de buurt aardgasvrij wordt. Als uit het onderzoek blijkt dat het haalbaar is om op korte termijn te starten, maken we een plan om te kijken hoe we de overstap samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gaan maken. Dit noemen we het buurtuitvoeringsplan. Pas tijdens het opstellen van dit buurtuitvoeringsplan, maken we definitieve keuzes en afspraken.

De planning hieronder is nog een voorlopige planning. We voeren deze planning alleen uit als het Rijk ervoor zorgt dat overstappen op een alternatief voor aardgas niet te duur is voor u of voor de gemeente. Daarnaast is het belangrijk dat ook nog andere voorwaarden door het Rijk worden vervuld. We gaan pas aan de slag als het alternatief voor aardgas betaalbaar en haalbaar is.

Voorlopige planning

 • 2022: starten verder onderzoek in de zes verkenningsbuurten.
 • 2030 - 2040: in deze gebieden zien we kansen of ontwikkelingen waar we, samen met belanghebbenden, op tijd op willen inspelen.
 • 2040 - 2050: de randen van een aantal dorpen zijn op de langetermijnplanning gezet. Hier zijn geen directe aanleidingen of kansen om snel te starten.
 • 2020 - 2050: Natuurlijk tempo. Voor deze randgebieden is een warmtenet waarschijnlijk geen optie. Gebouwen liggen te ver van elkaar af en een warmtenet wordt daardoor te duur. In deze gebieden ligt daarom een individuele warmteoplossing per gebouw voor de hand, zoals een warmtepomp.

Inwoners en ondernemers kunnen hun individuele keuze maken om op een natuurlijk moment over te stappen, bijvoorbeeld bij een verbouwing of verhuizing.

Hoe gaat het verder?

Als u het niet eens bent met de plannen, kunt u dat op verschillende momenten en op verschillende manieren kenbaar maken:

 • De raad stelt uiteindelijk eind 2021 de visie vast. U kunt gebruik maken van uw inspreekrecht tijdens een raadsvergadering.
 • Bij het opstellen van het onderzoek naar de haalbaarheid van de overstap op duurzame warmte worden inwoners nauw betrokken en kunt u uw ideeën inbrengen.
 • Bij het opstellen van het buurtuitvoeringsplan worden inwoners nauw betrokken en kunt u uw ideeën inbrengen.
 • De buurtuitvoeringsplannen nemen we uiteindelijk op in een omgevingsplan. Dit moet door de raad worden vastgesteld. Voor de omgevingsplannen geldt een formele procedure:
  • Bij het maken van het plan komt de gemeente tot een ontwerpbesluit. Iedereen kan hierop reageren.
  • Bij de meeste besluiten kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook kunt u daarna nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Bovenstaande geldt voor de plannen. De keuze of u aansluit op het door de gemeente voorgestelde duurzame alternatief op aardgas, is aan u. U bent dit met de huidige wet- en regelgeving niet verplicht.