Warmte Systeem Westland

Er zijn grote kansen voor inzet van warmtenetten voor de gebouwde omgeving van gemeente Westland. De warmte voor het warmtenet komt van aardwarmte (geothermie).

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Op dit moment hebben glastuinbouwcoöperaties al warmtenetten liggen om hun kassen te verwarmen. Als we deze en toekomstige netten aan elkaar koppelen ontstaat een warmtenet van aardwarmte door heel Westland. Hier kunnen huizen en bedrijven op aansluiten. De geothermiebronnen kunnen later worden aangevuld met restwarmte uit de haven van Rotterdam. Het water dat door WSW stroomt heeft een temperatuur van 70 graden Celsius, ongeveer dezelfde temperatuur als waarop uw cv-ketel is ingesteld.