Warmtevisie: het oosten van De Lier

Het oosten van De Lier is een gebied dat geschikt is voor inzet van een warmtenet. Wanneer er een warmtenet wordt aangelegd, kunnen er veel woningen en bedrijven per meter warmtenet aangesloten worden. Als de gemeenteraad akkoord is met de Warmtevisie Westland, gaan we uitgebreid onderzoeken hoeveel gebouweigenaren ├ęcht de overstap naar een warmtenet willen maken.

Waarom onderzoeken we dit gebied?

  • Vlakbij het verkenningsgebied zijn plannen voor uitbreiding van het Warmte Systeem Westland (WSW).
  • Ten noordoosten van De Lier wordt een nieuwbouwwijk ontwikkeld. Wanneer dit wordt aangesloten op (de retourleiding van) het warmtenet kan dit ervoor zorgen dat aansluiting op de rest van dit gebied betaalbaar wordt.
  • Er is corporatiebezit in De Lier. Als de corporatie aan wil sluiten op het WSW, is er dus meteen een redelijk percentage van de woningen dat aansluit. Dit is gunstig voor de kosten en opbrengsten van een warmtenet.
  • Er zijn onderhoudswerkzaamheden aan de riolering gepland in de buurt van het gebied. Dit biedt mogelijkheden om deze werkzaamheden, op elkaar af te stemmen. Dat bespaart kosten en overlast voor de bewoners.
  • In het zuiden van het gebied staan veel oude huizen. Door hier te beginnen met aardgasvrij verwarmen, zetten we grote stappen in energiebesparing.

Cijfers

  • 748 woningen, nieuwbouw ongeveer 950 woningen, ongeveer 25 TJ warmtevraag nu (bestaande bouw, vooral flat- en rijwoningen
  • 35 bedrijven: ongeveer 7 TJ warmtevraag nu, vooral winkels en overige functies, geen woningen

Mogelijke oplossing

Aansluiten op WSW op basis van aardwarmte (geothermie), nieuwbouw eventueel op de retourleiding.

Wat zijn knelpunten?

Er zijn geen specifieke knelpunten bekend.