Westland woont duurzaam

Westland werkt aan duurzaamheid vooral op het vlak van energiebesparing en duurzame energie (zonne-energie, aardwarmte, etc.). Voor woningen zetten we hierbij in op 2 sporen. Ten eerste helpen we door middel van informatie en advies om uw woning beter te isoleren, energie op te wekken en met het verwarmen van de woning met gebruik van duurzame energie. Dit doen we onder de naam Westland Woont Duurzaam. Op de site westlandwoontduurzaam.nl vindt u meer informatie hierover. Ten tweede treffen we voorbereidingen om te voldoen aan de doelstelling van het Rijk om in 2050 alle woningen aardgasvrij te hebben. Daarvoor maken we een plan welke wijken op welk moment mogelijk van het aardgas zullen gaan. In dit plan kijken we wat voor warmtebron het meest kansrijk is voor de wijk. Dit plan heet de Warmtetransitie visie en moet eind 2021 af zijn. We werken hierbij samen met bedrijven en organisaties aan gemeenschappelijke oplossingen, zoals een warmtenet. Dit doen we alleen als dit ook technisch kan en financieel slim is.

Wat betekent dit voor u?

Dat is afhankelijk van uw woonsituatie. Dit hangt af van of u een koop- of huurwoning hebt. Bij een huurwoning is de verhuurder verantwoordelijk voor de verduurzaming van de woning. Bij een koopwoning bent u dat zelf. Als u een nog te bouwen woning koopt (nieuwbouwwoning) dan is de bouwer er voor verantwoordelijk dat de woning duurzaam wordt gebouwd.

Als we eind 2021 de Warmtetransitie visie hebben vastgesteld dan wordt duidelijker welke stappen we nog meer gaan nemen bij het verduurzamen van woningen.

Energiescans

Daarnaast bieden we bij bepaalde woningen gratis energiescans aan. Bij een energiescan wordt gekeken door een specialist naar de mogelijkheden om energie te besparen (door bijvoorbeeld isolatie) en om energie op te wekken. Hiervoor benaderen we eigenaren van koopwoningen, die gebouwd zijn vóór 1980, via een brief. Groenoverleven.nu, een gespecialiseerd bedrijf in energiescans en energiebesparende maatregelen, voert deze scans in opdracht van de gemeente uit. Na eerdere energiescans in De Lier. Poeldijk, Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Wateringen, worden ze nu in Honselersdijk en Kwintsheul aangeboden. Meer informatie over de scans vindt u op deze pagina.

Pilot woon- en werkgebied Polanen aardgasvrij

Woon – werkgebied Polanen is de eerste bestaande wijk in Westland waarvan we onderzoeken hoe deze aardgasvrij kan worden. In deze wijk moet binnenkort een deel van de gasleidingen worden vernieuwd. Dit is daarom een goed moment om te kijken naar een andere manier van verwarmen dan aardgas.

Hiervoor is een projectgroep samengesteld bestaande uit gemeente, ’s Heeren Loo, woningcorporatie Arcade, Westland Infra en HVC. Vanuit deze projectgroep worden de plannen verder uitgewerkt.

Nieuwbouw wordt al aardgasvrij

Nieuwbouwwoningen mogen sinds juli 2018 niet meer worden aangesloten op aardgas. Dat staat in de wet. Het gaat daarbij om de datum van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hierdoor zijn er na juli 2018 nog wel woningen gebouwd die op aardgas zijn aangesloten. Als u een nieuwbouwwoning koopt zal de bouwer ervoor zorgen dat er een duurzame warmtebron is.