Corona en sport

De coronacrisis heeft ook in Westland de nodige impact op de sportsector. Na eerste periode van stopzetten van alle activiteiten als gevolg van de algehele lockdown, is met de versoepeling van de coronamaatregelen ook op het gebied van sporten weer steeds meer mogelijk. Zo zijn naast de trainingen intussen ook weer voor veel verschillende sporten de competities opgestart. Wel gelden hierbij de nodige protocollen ten aanzien van het bezoeken van wedstrijden, het gebruik maken van douche- en kleedgelegenheden etc. En uiteraard geldt ook bij deelname en/of bijwonen van sportevenementen dat bij het hebben van klachten als neusverkoudheid, keelpijn en hoesten het advies luidt om thuis te blijven.

Kijk voor meer informatie over corona en sport op de website van NOC*NSF.