Sportakkoord

In Westland zijn we vorig jaar met het Nationaal Sportakkoord aan de slag gegaan. Samen zetten we ons in voor sporten en bewegen, met plezier, voor alle Westlanders. In het Sportakkoord staan vier pijlers opgeschreven om Westland nog sportiever te maken en nog meer in beweging te krijgen.

Budget nodig voor uw idee?

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport geeft jaarlijks een bedrag van €60.000,- aan Westland voor de uitvoering van het Westlands Sportakkoord.

Als u een idee heeft vraagt u daarvoor een budget aan. Het budget is een eenmalig bedrag dat bedoeld is om initiatieven te vergemakkelijken, de uitvoering te versnellen of zaken beter aan te pakken. Het budget varieert van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. U kunt nu een aanvraag indienen. Dit doet u op de site van Vitis Welzijn.

Wie doen mee?

Een breed palet aan organisaties is al aangesloten bij het Sportakkoord Westland. Denk aan organisaties en instellingen in onderwijs, welzijn, zorg en wonen, maar ook aan het bedrijfsleven.