Veteranendag

Als eerbetoon aan de Westlandse militaire veteranen organiseert de gemeente Westland jaarlijks de Westlandse Veteranendag. De Westlandse Veteranendag vond plaats op Woensdag 19 juni 2019.

Veteranen in Nederland

Nederland heeft een groot aantal militaire veteranen. Niet alleen de ruim dertigduizend nog in leven zijnde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands Indië, Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet, maar ook de snel groeiende groep 'jonge veteranen'. Dit zijn soms nog actief dienende veteranen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Ruim vijftigduizend van hen zijn afgezwaaid en nu dus veteraan. Nederlandse veteranen hebben gemeen dat zij in opdracht van onze democratisch gekozen regering zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Alle Nederlandse veteranen verdienen erkenning en begrip van de samenleving en van de Nederlandse overheid.

Enquête veteranendag

Op 19 juni jl. werd voor de 13e keer de Westlandse Veteranendag georganiseerd waar alle Westlandse veteranen voor zijn uitgenodigd. Om een beeld te krijgen van uw toekomstige wensen en suggesties voor de Westlandse Veteranendag wordt in september een enquête verzonden aan de Westlandse veteranen. Vanzelfsprekend, dit heeft zelfs onze voorkeur, kunt u de enquête ook online invullen. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 1 november 2019.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!