Veteranendag

Veteranen in Nederland

Nederland heeft een groot aantal militaire veteranen. Sinds 1940 heeft Nederland ruim 675.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en ruim honderd vredesmissies. Niet alleen de twintigduizend nog in leven zijnde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet, maar ook de groep 'jonge veteranen'. Dit zijn soms nog actief dienende veteranen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Nederland telt ruim 105.000 veteranen. De veteranen hebben gemeen dat zij in opdracht van onze democratisch gekozen regering zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Alle Nederlandse veteranen verdienen erkenning en begrip van de samenleving en van de Nederlandse overheid.

Anjerconcert geannuleerd

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten om het anjerconcert van 17 november 2021 te annuleren vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Het anjerconcert wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022. Wij hopen u allen volgend jaar opnieuw te mogen ontmoeten. Het anjerconcert wordt uitgevoerd door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers, een groot koperensemble met slagwerk. Zij vertellen met muziek verhalen van veteranen en hun missies. Gemeente Westland biedt het anjerconcert aan uit waardering voor de veteranen in de Westlandse gemeenschap.

 

Westlandse Veteranendag

Als eerbetoon aan de Westlandse militaire veteranen organiseert de gemeente Westland jaarlijks de Westlandse Veteranendag. De veteranendagen van 2020 en 2021 konden vanwege de coronapandemie geen doorgang vinden. 

Witte anjer

Uit respect en waardering voor de veteranen heeft het college van burgemeester en wethouders in 2021 invulling gegeven aan de oproep van het Nationaal Comité Veteranendag om de veteranen te eren en waarderen met een speciaal anjerperkje dat bloeit in de dagen en weken rondom de Nederlandse Veteranendag, die jaarlijks op de laatste zaterdag van de maand juni plaatsvindt. Het anjerperk is een plaats waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten. Naast het anjerperk aan de Verdilaan is ook een anjerperkje aangelegd bij het Veteranenontmoetingscentrum in Poeldijk. 

De witte anjer is al decennialang een symbool voor de Nederlandse veteranen. Naast de aanleg van de witte anjerperken ontvingen ruim 400 veteranen vanuit gemeente Westland een witte potanjer. De anjers zijn bij de veteranen bezorgd in samenwerking met de vrijwilligers van Vitis Welzijn Plusbus, Stichting Veteranen Westland en de jeugdleden van de Hervormde gemeente Monster.