Veteranendag

Veteranen in Nederland

Nederland heeft een groot aantal militaire veteranen. Sinds 1940 heeft Nederland ruim 675.000 militairen ingezet tijdens oorlogen en ruim honderd vredesmissies. Niet alleen de ruim 19.000 nog in leven zijnde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet, maar ook de groep 'jonge veteranen'. Dit zijn soms nog actief dienende veteranen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Nederland telt ruim 105.000 veteranen. De veteranen hebben gemeen dat zij in opdracht van onze democratisch gekozen regering zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Alle Nederlandse veteranen verdienen erkenning en begrip van de samenleving en van de Nederlandse overheid.

Westlandse Veteranendag

Tijdens de Westlandse Veteranendag op 1 juni 2022 stonden muziek en ontmoeting centraal. Met een Anjerconcert, uitgevoerd door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers, met soliste Julia Schutten, spreker luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif (oud-commandant Landstrijdkrachten) en een optreden van Westlandse veteraan Peter Dijkhuizen. Burgemeester Arends werd tijdens de Veteranendag benoemd tot beschermheer van Stichting Veteranen Westland.

Een Anjerconcert, uitgevoerd door militaire muziekkorpsen, vertelt met muziek verhalen van veteranen en hun missies. Het doel is opnieuw om veteranen te steunen en te bedanken voor hun inzet in dienst van de vrede. De anjerconcerten dragen zo bij aan maatschappelijke erkenning, waardering en zichtbaarheid voor veteranen. Daarom was het Anjerconcert toegankelijk voor iedereen die hen ‘een warm hart toedraagt’.

De foto’s van de Westlandse Veteranendag 2022 staan in dit fotoalbum.