Informatiebeveiligingsbeleid

Het beschermen van de privacy van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is een belangrijk maar klein onderdeel van informatiebeveiliging. Doel van informatiebeveiliging is het behoud van beschikbaarheid en continuïteit van informatie. Daarbij moet de informatie juist, volledig en betrouwbaar zijn. Ook moet de informatie beschikbaar zijn, of juist niet, voor de juiste geautoriseerde personen. Informatiebeveiliging vraagt om een controleerbaar systeem van afspraken en procedures waarin adequate maatregelen zijn opgenomen om risico’s en gevolgschade te beperken. Informatiebeveiliging treft de gehele organisatie en kent raakvlakken met veel andere beleidsterreinen. Hiervoor is informatiebeveiligingsbeleid uitgewerkt met daarin de uitgangspunten, gebaseerd op nationale (BIO) en internationale standaarden voor informatiebeveiliging. Dit uitgewerkte beleid vormt een naslagwerk voor kwaliteits- en informatiebeveiligingsaspecten.