Veilingweg

De Veilingweg in De Lier is aan groot onderhoud toe. Het gaat om het deel tussen de rotonde Kasteelweg tot aan het parkeerterrein Sportcentrum Vreeloo. Het is een gezamenlijk onderhoudsproject tussen de gemeente en nutsbedrijven, Evides en Westland Infra. Met de onderhoudswerkzaamheden wordt ook de verkeersveiligheid aangepakt. De werkzaamheden startten in mei en zijn in 2023 klaar.

Werkzaamheden

Om de verkeersveiligheid op de Veilingweg te verbeteren worden een aantal maatregelen getroffen. Er worden extra drempels aangelegd om de snelheid te verlagen. Het fietspad wordt vervangen door betonnen platen en er worden fysieke scheidingsbanden tussen de rijbaan en het fietspad aangebracht.

Ook de beschoeiing en damwanden worden vervangen en de voetgangersverbinding tussen de Reigerlaan en de Europaweg wordt doorgetrokken.

Fases

De werkzaamheden aan de Veilingweg vinden in 4 fases plaats.

  • Fase 1 (mei – 17 oktober) is vanaf de Europalaan tot en met de aansluiting met de Reigerlaan
  • Fase 2 (18 oktober –  medio december) is van de kruising van de Kerklaan tot de dam Veilingweg 16C
  • Fase 3 (begin 2023) is vanaf de dam Veilingweg 16C tot en met Maroc
  • Fase 4 (aansluitend op fase 3) is vanaf de Europaweg tot de rotonde Kasteelweg

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden zal de Veilingweg per fase worden afgesloten. Er geldt een omleidingsroute via de Oostelijke Randweg. De omleiding wordt met gele borden aangegeven. Woningen en bedrijven aan de Veilingweg blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Vragen

Voor vragen over de uitvoering en planning kunt u contact opnemen met de uitvoerder van KWS Infra, Patrick Maal: pmaal@kws.nl of via telefoonnummer 06-21135895.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Sebastiaan Verbeek: SAJVerbeek@GemeenteWestland.nl of via telefoonnummer (0174) 672 849.