De Hoeksteen (Prinsenlaan 2 - 4)

Het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Maasdijk en het terrein eromheen kwam in de zomer van 2020 vrij door de fusie met De Gereformeerde Kerk in Maasdijk. Dit geeft mogelijkheden om op deze locatie nieuwe woningen te bouwen. Voor het kerkgebouw aan de Prinsenlaan en het terrein eromheen wordt daarom een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De kerktoren en de pastorie blijven behouden en nemen we op in het plan.

Wonen rond de toren

Dit project aan de Prinsenlaan is van ontwikkelaar Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars. In totaal komen hier 22 nieuwbouwwoningen, waarvan 11 huurappartementen, 8 sociale huur en 3 in de vrije sector. De andere woningen zijn verdeeld in 2 twee-onder-een-kap woningen, 2 vrijstaande geschakelde woningen, 2 seniorenwoningen en 5 rijwoningen. De koopwoningen worden via het systeem van de gemeente voor woningzoekenden nieuwbouw toegewezen.

Procedure

Tijdens een bijeenkomst in 2020 zijn direct omwonenden over de plannen geïnformeerd en konden zij vragen stellen. Zij zijn door de ontwikkelaar uitgebreid geïnformeerd over het voorontwerpbestemmingsplan dat nu klaar is en in te zien is via de pagina Ruimtelijke plannen. De reacties worden beantwoord en indien nodig verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Als ook het college van b en w akkoord is, is ook dit plan weer voor een periode van 6 weken in te zien en kan iedereen reageren. Binnengekomen reacties worden vastgelegd en doorgegeven aan het college en de gemeenteraad. Tegelijkertijd loopt in deze periode de aanvraag voor de bijbehorende omgevingsvergunning (bouwvergunning).

Als alles volgens planning verloopt, kan de raad half september 2021 het definitieve bestemmingsplan vaststellen en kan de omgevingsvergunning worden verleend. Beide zijn vervolgens nog voor 6 weken door iedereen in te zien.

Planning bouw

We verwachten dat begin 2022 gestart kan worden met de sloop van de kerkzaal en de overige ruimtes. Dit duurt ongeveer anderhalve maand. Daarna kan er gestart worden met de bouw van de woningen. Dit duurt ongeveer een jaar.

Voordat de woningen worden opgeleverd is de ruimte rond de woningen al ingericht. Ook zijn er dan voldoende extra parkeerplaatsen aangelegd voor de nieuwe woningen.

Meer informatie over het woningbouwproject De Hoeksteen/Wonen rond de toren is te vinden op de website van Willigen Partners.