Burgemeester Kampschöerstraat en Doctor van den Brinkstraat

De Burgemeester Kampschöerstraat en de Doctor van den Brinkstraat in Monster zijn aan grootschalig onderhoud toe.

In de Burgemeester Kampschöerstraat wordt de verharding vervangen. De fundering van de straat is onderzocht en goed bevonden. Daarom wordt het riool in de hoofdrijbaan niet vervangen.

In de Doctor van den Brinkstraat en de parallelstraat van de Burgemeester Kampschöerstraat wordt het bestaande gemengd riool vervangen door een gescheiden riool (hemelwater en vuilwater) om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan. Aansluitend richten we de straat opnieuw in.

Na diverse gesprekken met bewoners is voor beide straten een eerste schetsontwerp gemaakt voor een mogelijke inrichting.

Burgemeester Kampschöerstraat

Bewoners van de Burgmeester Kampschöerstraat hebben de volgende aandachtspunten meegegeven:

  • hoeveelheid verkeer
  • te hoge snelheid van het verkeer
  • geluid wat door verkeer veroorzaakt wordt
  • onvoldoende parkeerplaatsen

Deze aandachtspunten zijn verwerkt in de tekeningen. Bewoners hebben een brief gekregen met informatie over de mogelijke varianten. Hieronder staan de bijbehorende tekeningen.

Doctor van den Brinkstraat

Ook voor de Doctor van den Brinkstraat is er de afgelopen tijd meermaals overleg geweest met een aantal bewoners. Voor deze straat zijn onderstaande aandachtspunten genoemd:

  • hoeveelheid parkeerplaatsen
  • eenrichtingsverkeer
  • overlast door de aanwezige bomen
  • verkeersveiligheid

Deze aandachtspunten zijn verwerkt in de tekeningen. De bewoners hebben een brief gekregen met informatie over de mogelijke varianten. Bekijk hier het schetsontwerp (pdf, 4Mb) met de basisvariant.

Reageren

Bewoners van beide straten kunnen reageren op de ontwerptekeningen. Reageren kan tot 9 januari 2022. Uw reactie kunt u mailen naar: kampschöerbrinkstraat@GemeenteWestland.nl.