Burgemeester Kampschöerstraat en Doctor van den Brinkstraat

De Burgemeester Kampschöerstraat en de Doctor van den Brinkstraat in Monster zijn aan grootschalig onderhoud toe.

In de Burgemeester Kampschöerstraat wordt de verharding vervangen. De fundering van de straat is onderzocht en goed bevonden. Daarom wordt het riool in de hoofdrijbaan niet vervangen.

In de Doctor van den Brinkstraat en de parallelstraat van de Burgemeester Kampschöerstraat wordt het bestaande gemengd riool vervangen door een gescheiden riool (hemelwater en vuilwater) om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan. Aansluitend richten we de straat opnieuw in.

Voor beide straten heeft een eerste schetsontwerp ter inzage gelegen. De bewoners konden hierop reageren. Op basis van de ontvangen reacties zijn de schetsontwerpen verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp is op 20 april gepresenteerd tijdens een inloopavond. Reageren op de ontwerpen kan tot vrijdag 6 mei. Daarna wordt het definitief ontwerp gemaakt.

Burgemeester Kampschöerstraat

Naar aanleiding van reacties van bewoners van de Burgmeester Kampschöerstraat worden de volgende aanpassingen gedaan:

  • de middenberm van de Emmastraat wordt dichtgezet en is alleen beschikbaar voor hulpdiensten. Het ontwerp wordt nog bekeken
  • in het midden van de weg ter hoogte van de huisnummers 30 en 34 gaat de verhoging weg. Hier komt nieuwe belijning.
  • er komt een tweede voetgangersoversteekplaats, op de kruising met de Van Goghstraat en de Frans Halsstraat
  • de gelijkvloerse kruisingen worden circa 4 cm verhoogd en voorzien van geel asfalt
  • er wordt geen eenrichtingsverkeer ingesteld, de hulpdiensten zijn hierop tegen in verband met de bereikbaarheid

Deze reacties zijn verwerkt en te zien op de onderstaande tekeningen.

Doctor van den Brinkstraat

Het merendeel van de bewoners die gereageerd hebben op de schetsontwerpen geven de voorkeur aan de basisvariant. Dit betekent dat er eenrichtingsverkeer wordt ingesteld van de Burgemeester Kampschöerstraat tot aan de ingang van de garageboxen / huisarts. Wel zijn er nog de volgende aandachtspunten:

  • de keuze voor verkeersremmende maatregelen
  • plaats voor 2 laadpalen voor elektrische auto’s

Reageren

Bent u niet in de gelegenheid geweest om de inloopavond bij te wonen, dan kunt nog reageren op de voorlopige ontwerptekeningen. Reageren kan tot vrijdag 6 mei 2022. Uw reactie kunt u mailen naar: kampschöerbrinkstraat@GemeenteWestland.nl.