Flexwoningen in ISW-schoolgebouw aan Madeweg 1 in Monster

In het oude ISW-schoolgebouw aan de Madeweg in Monster worden voor de komende vijf jaar tijdelijk flexwoningen gerealiseerd voor Westlandse jongeren en starters. Deze groep woningzoekenden kan in Westland moeilijk aan een passende en betaalbare woning komen.

De behoefte aan nieuwe woningen in Westland is groot. Dat geldt voor de (betaalbare) koop en vooral voor de sociale huurwoningen. De groep jongeren en starters dreigen op de woningmarkt nu vaak buiten de boot te vallen door de druk op de woningmarkt en de stijgende huur- en koopprijzen in de regio. Met de realisatie van deze veertien tijdelijke woningen wordt invulling gegeven aan de vraag van deze groep woningzoekenden.

Westlandse jongeren

Om als starters en/of Westlandse jongeren in aanmerking te komen voor deze tijdelijke huurwoningen moeten zij aantoonbare sociale en/of economische binding hebben met gemeente Westland en een inkomen onder de huurtoeslaggrens. Inschrijving bij Woonnet Haaglanden is verplicht, maar mag niet langer zijn dan vijf jaar. Woningzoekenden die langer ingeschreven staan maken een redelijke kans om via Woonnet Haaglanden aan een gewone sociale huurwoning te komen.

Pauzewoning

Eén van de veertien flexwoningen is een zogenaamde pauzewoning. Deze pauzewoning is bedoeld voor mensen die met spoed een andere woning nodig hebben, daarin niet zelf kunnen voorzien, en mogelijk in aanmerking komen voor urgentie en al in procedure zijn voor een urgentieverklaring. De toewijzing van de pauzewoning wordt door de gemeente gedaan in overleg met Totalus BV. Meer informatie over urgentie en een urgentieverklaring.

Ontwikkeling en verhuur

Het oude schoolgebouw iseigendom van gemeente Westland. De ontwikkeling van de veertien tijdelijke woningen, het beheer en de verhuur tot 2026 wordt in opdracht van de gemeente door Totalus BV uitgevoerd. Als de ontwikkeling van de woningen volgens planning verloopt worden de woningen in oktober 2020 opgeleverd.

De te realiseren woningen worden allemaal voorzien van eigen sanitair en keuken en variëren in grootte van circa 55 tot 90 m2. De huur van de woningen start vanaf €423, waarbij in alle gevallen  huurtoeslag mogelijk is. De woningen worden aan de huurder voor een periode van maximaal 2 jaar verhuurd. Hiermee komen de woningen na die 2 jaar opnieuw beschikbaar voor Westlandse jongeren en starters die op dat moment een korte inschrijfduur hebben maar toch snel aan een woning willen komen. Meer informatie over de woningen en inschrijving.

Bewonersbijeenkomst

Op woensdag 24 juni heeft wethouder Ben van der Stee samen met Totalus BV een presentatie (pdf, 1,7Mb) gehouden voor de direct omwonenden. Vervolgens was er ruimte om vragen te stellen. Heeft u vragen over de gehouden presentatie, mail uw vraag dan naar madeweg1@gemeentewestland.nl of kijk op www.totalus.nl.