Flexwoningen in oude ISW-gebouw in Monster

In het oude ISW-schoolgebouw aan de Madeweg in Monster zijn voor de komende vijf jaar tijdelijk flexwoningen gerealiseerd voor Westlandse jongeren en starters: 'De Jonkheijd'.

De behoefte aan nieuwe woningen in Westland is groot. Dat geldt voor de (betaalbare) koop en vooral voor de sociale huurwoningen. De groep jongeren en starters dreigen op de woningmarkt nu vaak buiten de boot te vallen door de druk op de woningmarkt en de stijgende huur- en koopprijzen in de regio. Met de realisatie van deze veertien tijdelijke woningen wordt invulling gegeven aan de vraag van deze groep woningzoekenden.

Westlandse jongeren

Om als starters en/of Westlandse jongeren in aanmerking te komen voor deze tijdelijke huurwoningen moeten zij aantoonbare sociale en/of economische binding hebben met gemeente Westland en een inkomen onder de huurtoeslaggrens. Inschrijving bij Woonnet Haaglanden is verplicht, maar mag niet langer zijn dan vijf jaar. Woningzoekenden die langer ingeschreven staan maken een redelijke kans om via Woonnet Haaglanden aan een gewone sociale huurwoning te komen.

Pauzewoning

Eén van de veertien flexwoningen is een zogenaamde pauzewoning. Deze pauzewoning is bedoeld voor mensen die met spoed een andere woning nodig hebben, daarin niet zelf kunnen voorzien, en mogelijk in aanmerking komen voor urgentie en al in procedure zijn voor een urgentieverklaring. De toewijzing van de pauzewoning wordt door de gemeente gedaan in overleg met Totalus BV. Meer informatie over urgentie en een urgentieverklaring.

Beheer en verhuur

Het oude schoolgebouw is eigendom van gemeente Westland. Het beheer en de verhuur tot 2026 wordt in opdracht van de gemeente door Totalus BV uitgevoerd.

De woningen zijn allemaal voorzien van eigen sanitair en keuken en variëren in grootte van circa 55 tot 90 m2. De huur van de woningen start vanaf €423, waarbij in alle gevallen huurtoeslag mogelijk is. De woningen worden aan de huurder voor een periode van maximaal 2 jaar verhuurd. Hiermee komen de woningen na die 2 jaar opnieuw beschikbaar voor Westlandse jongeren en starters die op dat moment een korte inschrijfduur hebben maar toch snel aan een woning willen komen. Meer informatie over de woningen en inschrijving.

Opening

Op vrijdag 17 december 2021 werd 'De Jonkheijd' officieel geopend door wethouder Van der Stee samen een toekomstig bewoner van een van de appartementen.