Centrum Naaldwijk

De afgelopen maanden is hard gewerkt om in het centrum van Naaldwijk de bestrating en de inrichting op te knappen. De werkzaamheden zijn bijna afgerond.

Plantenbakken

Binnenkort wordt het centrum nog verder opgefleurd met plantenbakken. De plantenbakken moeten ook voorkomen dat auto’s buiten de parkeervakken worden geparkeerd. Parkeren is alleen toegestaan in de parkeervakken, rekening houdend met de blauwe zone.

Fietsparkeren

De meeste bezoekers van het winkelcentrum komen op de fiets. Helaas worden deze fietsen vaak geparkeerd op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. Dit leidt tot overlast. De BIZ Naaldwijk heeft hierover klachten ontvangen van het winkelend publiek. Daarom is besloten om meer ruimte te maken voor fietsparkeren in het centrum. Op het Van Tijnplein, nabij de doorsteek naar de Herenstraat, worden extra fietsrekken geplaatst.

Om ruimte te maken voor de fietsrekken, worden er negen parkeerplaatsen weggehaald op het parkeerterrein Van Tijnplein. Parkeren blijft mogelijk op het Raoul Wallenbergplein of in de parkeergarage van De Tuinen, waar u de eerste drie uur gratis kunt parkeren.

Planning en omleidingen

Fase 10 – Kleine Woerdlaan

Van 7 juni tot en met 1 juli. Het éénrichtingsverkeer wordt tijdelijk opgeheven. De parkeerplaatsen worden afgesloten in 5 fases: elke fase duurt 3 tot 6 dagen. Geen omleiding.

Fase 11 – Kruising Havenstraat/Raoul Wallenbergplein

Van 7 juni tot en met 14 juni. Geen omleiding.

Fase 12 – Havenstraat

Tot en met 10 juni worden de voetpaden afgesloten. De voetpaden aan beide zijden worden niet tegelijk afgesloten. Voetgangers maken gebruik van voetpad aan overzijde.

In onderstaande tekening zijn de fases te zien.

Klik hier voor de tekening in groot formaat.

Aanvullende informatie

Inwoners en ondernemers van het centrumgebied van Naaldwijk hebben een brief met informatie ontvangen. Verdere ontwikkelingen worden op deze pagina bijgehouden.