Centrum Naaldwijk

Het centrumgebied van Naaldwijk is toe aan groot onderhoud. Een paar maanden geleden is de bestrating van de Herenstraat, Molenstraat en Julianastraat in het centrum van Naaldwijk opgeknapt. Dit najaar worden de rest van de straten in het centrumgebied van Naaldwijk opnieuw bestraat.

Planning en omleidingen

Op donderdag 7 oktober 2021 zijn de werkzaamheden gestart. De werkzaamheden vinden in verschillende fases plaats, zodat het centrumgebied zo bereikbaar als mogelijk blijft en de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. De parkeerplaatsen op het Van Tijnplein blijven tijdens de werkzaamheden beschikbaar.

Fase 1 t/m 5 zijn gereed. Fase 6 en 7 worden begin 2022 ingepland.

Aanvullende informatie

Inwoners en ondernemers van het centrumgebied van Naaldwijk hebben een brief met informatie ontvangen. Verdere ontwikkelingen worden op deze pagina bijgehouden.

Voor vragen is de projectleider Remon Hartman bereikbaar per mail.