Monnikenlaan: Ecologische steppingstone en Tiny Houses

Met het aanleggen van het Vlietpolderplein en de Piet Struikweg ontstonden langs de weg een aantal ‘restpercelen’. Deze ruimtes kunnen we prima inrichten tot een milieubewust en/of ecologisch gebied. Op deze percelen gaan we een deel van het in 2017 gekapte Schefferskamp herplanten.
We leggen hoogteverschillen aan en er komen bomen en struiken die onder andere vogels, vlinders en bijen aantrekken. Zo wordt de waardevolle ecologische verbinding van Zwethzone naar Oranjesluis weer een stukje versterkt.

Aan het begin van de Monnikenlaan worden standplaatsen aangelegd voor “Tiny Houses”. Gemeente Westland onderkent dat de slaagkansen voor woningzoekenden en met name jonge starters klein zijn op de overspannen woningmarkt. Daarom onderzoeken wij onder andere de ontwikkeling van vernieuwde woonvormen: klein en tijdelijk, met een permanente uitstraling. Eén van die vernieuwde woonvormen zijn Tiny Houses. Dit zijn kleine, mobiele woonconcepten die volledig ‘off the grid”( niet aangesloten op water, gas, elektra en riool) en volledig zelfvoorzienend zijn. Veel Tiny Houses zijn milieubewust en/of ecologisch.  
Een kans voor dit type huisvesting deed zich voor aan de Monnikenlaan. De gemeente wil deze  locatie tijdelijk voor een periode van 10 jaar beschikbaar stellen voor maximaal vier Tiny Houses.

Werkzaamheden

De aannemer, firma Blijdorp, start 24 augustus 2020. De werkzaamheden bestaan uit het graven van sloten, het aanbrengen van hoogteverschillen met graafmachines, het afvoeren van grond, het planten van bomen en het aanbrengen van beplanting. De verwachting is dat de werkzaamheden klaar zijn in november 2020.

Overlast

Werkzaamheden zoals hierboven omschreven, kunnen niet uitgevoerd worden zonder enige vorm van overlast. Geluidsoverlast, werkmachines die in- en uitrijden en wagens die moeten laden- en lossen met materialen vragen hierin flexibiliteit van u als bewoners en betrokkenen. De aannemer doet er uiteraard alles aan om deze overlast te beperken door de werkstroom zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Toelichting op het ontwerp

U ziet sfeerbeelden en de ontwerptekening van dit gebied langs de Monnikenlaan.

  • Een aantal sloten wordt verplaatst om een betere doorstroming te krijgen.
  • De randen van de sloten worden afgegraven zodat daar oeverplanten kunnen groeien, zoals lisdodde en zwanenbloem.
  • De hoogteverschillen die aangelegd worden, hebben verschillende functies. Ze geven beschutting, de weg wordt afgeschermd en op deze hoogtes worden struiken aangeplant die drogere grond nodig hebben.
  • De struiken en bomen zijn een deel van de compensatie voor het in 2017 gekapte bos van het Schefferskamp te De Lier.
  • Het gebied bij het Vlietpolderplein wordt niet toegankelijk voor publiek om de natuur zo veel mogelijk de ruimte te geven.
  • Er worden vrijwel alleen struiken en bomen aangeplant die er van nature voor kunnen komen. Zo vormen de bloemen en vruchten een voedselbron voor de vogels en insecten.
  • Op het terrein van de Tiny Houses worden een aantal fruitbomen geplant die door de bewoners geplukt mogen worden. Ook mogen de Tiny House-bewoners een kleinschalige moestuin aanleggen.