Werkzaamheden Naaldwijkseweg

Met omwonenden van dit gedeelte van de Naaldwijkseweg (tussen Koningin Julianaweg en rotonde Beukenlaan) in ’s-Gravenzande is contact geweest over de herinrichting. Hierbij is aangegeven dat er een behoefte is aan snelheidsremmende maatregelen, vooral in het gedeelte vanaf de molen richting Koningin Julianaweg.

De ideeën die af zijn gevallen:

  1. Drempels zijn op dit weggedeelte niet mogelijk i.v.m. trillingen en bijbehorende gevolgen voor de woningen;
  2. Plaatselijke wegversmallingen gaan ten koste van parkeerplaatsen. Daarnaast zorgt een plaatselijke wegversmalling niet altijd tot lagere snelheden, denk bijvoorbeeld aan het niet willen verlenen van voorrang door bestuurders. Dit kan leiden tot ‘nog snel willen voorpiepen’ wat juist voor onveilige situaties zorgt.
  3. Als we straatklinkers gebruiken maakt dit wel direct duidelijk dat er sprake is van een andere verkeerssituatie dan bijvoorbeeld de Koningin Julianaweg. Automatisch leidt dat tot een lagere snelheid, maar ook tot ongewenste trillingen en geluidsoverlast.
  4. Voor een permanente snelheidscontrole zoals bijvoorbeeld een flitspaal, moet het initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) komen. Het OM heeft hier een zeer terughoudend beleid in en kijkt hiervoor naar (bijna-)ongevallencijfers.
  5. Eénrichtingsverkeer. Dit zou gunstig zijn voor het aantal parkeerplaatsen, maar het kan heel lang duren voordat dit goedgekeurd kan worden. Er moet dan eerst een onderzoek plaatsvinden naar te verwachten verkeersstromen door deze aanpassing en naar de gevolgen voor de omliggende wegen. Ook is er een kans dat het verkeersbesluit leidt tot bezwaren vanuit de omgeving. Het zelfde soort processen voor andere straten in Westland hebben kort geleden, na een hele lange procestijd, uiteindelijk niet geleid tot invoering van eenrichtingverkeer. De eerste onderzoeken voor de Naaldwijkseweg geven weinig hoop tot invoering van eenrichtingsverkeer.

Nu hebben we aan de bewoners een voorstel voorgelegd voor het aanpassen van de weg met lichte bochten erin.

Licht gebogen weg

Als er lichte buigingen komen in de weg (een zogenaamde ‘as-verspringing’) zorg je voor meer parkeerruimte en heb je meteen snelheidsremmende maatregelen. Op tekening 1(pdf, 503Kb) kunt u zien hoe het er uit komt te zien. Ook ziet u de plaats van nieuw te planten bomen.

Bij deze optie worden er rode fietsstroken van 1,25 meter breed aan beide kanten van de rijbaan aangebracht. Hiermee lijkt de rijbaan smaller en dit zal ook tot lagere snelheden leiden.

Extra optie

Er wordt ook nog onderzocht of er ter hoogte van huisnummer 170-186 een extra bocht kan komen (zie tekening 2, pdf, 474Kb). Dit zou een extra snelheidsremming geven, maar gaat wel ten koste van negen parkeerplaatsen ten opzichte van de huidige situatie. Om deze reden wordt in eerste instantie besloten om deze extra bocht te laten vervallen.

Inspraak

Omwonenden hebben een brief gekregen met bovenstaande informatie en zij hebben de tijd om tot 16 juli 2021 te reageren over deze extra aanpassing.

Heeft u nog vragen dan kunt u deze mailen aan de projectleider rwjpegtel@gemeentewestland.nl.

 

Bijschrift bij tekening 1:

Op deze tekening ziet u de situatie zoals toegelicht onder de kop ‘Licht gebogen weg’

Bijschrift bij tekening 2:

Op deze tekening ziet u de situatie zoals toegelicht onder de kop ‘Extra optie’ met een extra bocht bij huisnummers 170-186.