Herinrichting wijk Zandevelt

De gemeente Westland wil in 2022-2023 het projectgebied Zandevelt fase 1 opnieuw inrichten. Het gaat om de straten Sand-Ambachtstraat, Van Geeststraat, Dresdenweg, van der Horstweg en de kruisingen op de Zandeveltweg. Daarnaast worden de pleinen Zandeveltplein en Pijperplein en het Zandeveltpark ook aangepakt. Bij de herinrichting worden de wegen, parkeerplaatsen, voet- en fietspaden en openbaar groen in de wijk vervangen en opnieuw ingericht.

De herinrichting is nodig omdat de huidige riolering vervangen moet worden. Daarnaast is de openbare ruimte verouderd en daardoor is groot onderhoud nodig. De gemeente wil het vervangen van de riolering en het herinrichten van de openbare ruimte in één keer aanpakken.

Via de projectwebsite kunt u de voortgang van het project volgen. Op de website wordt verteld over de manier waarop de bewoners en ondernemers van de wijk Zandevelt zijn betrokken bij het project, ook kunt u de status van het ontwerp bekijken.

Planning

De projectplanning ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Schets ontwerp4e kwartaal 2020 t/m 1e kwartaal 2021
Voorlopig ontwerp2e kwartaal 2021 / 1e kwartaal 2022
Definitief ontwerp2e kwartaal 2022 / 3e kwartaal 2022
Uitvoeringsontwerp3e kwartaal 2022 / 4e kwartaal 2022
Aanbestedingsfase1e kwartaal 2023
Uitvoering 2e kwartaal 2023 t/m 1e kwartaal 2024