Herenstraat-Oosteinde

De Herenstraat-Oosteinde in Wateringen is een belangrijke verkeersader tussen Den Haag en het Westland.  Door de hoeveelheid verkeer, de snelheid en gebrek aan ruimte ontstaan met enige regelmaat onveilige verkeerssituaties.  Met name ter hoogte van de kruising Herenstraat-Kwaklaan en de aansluiting voor fietsverkeer vanaf het Waterpark op de Herenstraat.
De gemeente Westland wil deze situatie verbeteren. 
Met het verbeteren van de verkeersveiligheid zullen we ook onderhoudswerkzaamheden als de bestrating en wateroverlast aanpakken.

Waar

Het gaat om de Herenstraat en het Oosteinde, tussen het Plein en de gemeentegrens bij de Uilenlaan. Het eerste gedeelte van het Waterpark behoort ook tot de projectgrens.

Voorlopig ontwerp

Wij hebben in samenwerking met Royal HaskoningDHV een voorlopig ontwerp opgesteld voor de Herenstraat-Oosteinde. In het ontwerp valt een onderscheid te maken tussen grofweg vijf onderdelen waar verschillende ingrepen plaatsvinden: 

 1. In de Herenstraat tussen het Plein en het Tolland worden onderhoudswerkzaamheden aan de rijbaan uitgevoerd. De parkeervakken en fietspaden blijven hier ongewijzigd.
 2. Vanaf de kruising met het Tolland en de gemeentegrens bij de Uilenlaan worden fietsstroken aangebracht die op dezelfde hoogte liggen als de weg.
 3. Ter hoogte van de kerk St. Jan de Doper wordt het fietspad achter de parkeerplaatsen langs gelegd. 
 4. Bij de kruising Herenstraat met de Kwaklaan wordt het fietspad vanaf het Waterpark deels verplaatst, zodat deze bij de kruising aansluit op het Azaleapark. Hierdoor kunnen fietsers rechtdoor oversteken naar de Kwaklaan.  
 5. De trottoirs tussen het Tolland en de gemeentegrens bij de Uilenlaan worden opnieuw bestraat. Ook worden werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd.
 6. In het Waterpark wordt een nieuwe rioolleiding aangelegd. De inrichting van het Waterpark wijzigt niet.  

Denkt u met ons mee?

Het doel van het project is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Herenstraat en het Oosteinde en het terugdringen van de kans op wateroverlast. Dat willen we doen in overleg met u. U kent de lokale situatie het best en weet wat u graag verbeterd zou zien. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening over het voorlopig ontwerp. Met uw ideeën als inwoner of ondernemer kunnen wij het ontwerp verbeteren. Ook kunnen we mogelijke andere knelpunten tegelijkertijd aanpakken. Denk hierbij aan parkeren, openbare verlichting, straatmeubilair en groenvoorzieningen of mogelijke andere tips of ideeën. 

Ideeën? Reageer vóór 27 september

U kunt op twee manieren reageren: via onderstaand reactieformulier of mondeling tijdens een inloopmoment. 

Online reactieformulier

U kunt tot en met zondag 26 september 2021 reageren via het reactieformulier. Probeer zo duidelijk mogelijk uw reactie te omschrijven. Belangrijk hierbij is om duidelijk de locatie aan te geven waar u op doelt.

Naast uw reactie is het mogelijk om uw naam, mailadres en uw woonplaats aan te geven. Indien nadere toelichting is gewenst, kunnen wij u dan bereiken. Om te voldoen aan de AVG-wetgeving hoeft u geen adres te vermelden. De gemeente Westland en Royal HaskoningDHV gebruiken deze gegevens enkel en alleen om de opmerkingen vanuit de buurt te verwerken in het ontwerp.

Twee inloopmomenten

Wilt of kunt u niet digitaal reageren, kom dan naar een van de twee inloopmomenten.

Tijdens de inloopmomenten krijgt u dezelfde informatie als die op de website staat. Er zijn projectleden aanwezig om vragen te beantwoorden. De inloopmomenten vinden plaats in de Bibliotheek aan de Dorpskade 3 in Wateringen op de volgende momenten: 

 • woensdagmiddag 15 september van 15.00 tot 18.00 uur
 • donderdagavond 23 september van 18.00 tot 21.00 uur

Vanwege de coronamaatregelen kan het zijn dat u bij drukte even buiten moet wachten.

U hoeft zich voor de inloopmomenten niet aan te melden. 

Wat doen we met uw reactie?

We reageren niet op elke reactie individueel, maar beoordelen alle reacties op wat we wel en niet in het ontwerp kunnen opnemen. Daarna zullen we op deze website op hoofdlijnen toelichten hoe we met uw belangrijkste zorgen, opmerkingen en ideeën omgaan in het ontwerp. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we u op de hoogte via de lokale media.

Planning

De globale planning voor het project Herenstraat-Oosteinde is:

 • september 2021: delen voorlopig ontwerp en ophalen van reacties uit de omgeving 
 • oktober 2021: evalueren van de reacties en eventueel verwerken in het ontwerp 
 • november 2021: terugkoppeling over ingekomen reacties 
 • voorjaar 2022: start realisatie herinrichting Herenstraat-Oosteinde