Herenstraat-Oosteinde

De Herenstraat-Oosteinde in Wateringen is een belangrijke verkeersader tussen Den Haag en het Westland. Door de hoeveelheid verkeer, de snelheid en gebrek aan ruimte ontstaan met enige regelmaat onveilige verkeerssituaties. Onder andere ter hoogte van de kruising Herenstraat-Kwaklaan. We willen deze situatie verbeteren.

Waar

Het hele project gaat om de Herenstraat en het Oosteinde, tussen het Tolland en de Druivenlaan en een deel van het Waterpark en de Julialaan.

Ideeën van inwoners en ondernemers

In het najaar van 2021 presenteerde wij het voorlopig ontwerp en vroegen inwoners en ondernemers daarop te reageren. Dit kon via een formulier op deze pagina of tijdens twee inloopmomenten in de bibliotheek van Wateringen.

Er zijn veel reacties, zorgen en ideeën binnengekomen. Bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid bij de kruising Herenstraat/Kwaklaan, de hoge snelheid van het verkeer, de conditie en breedte van de trottoirs.
We hebben onderzocht welke reacties we konden verwerken in het ontwerp en hebben het ontwerp hier -waar mogelijk- op aangepast.

Alle werkzaamheden op een rij

Planning

Eerder is aangegeven dat de werkzaamheden starten in het najaar van 2022. Dit blijkt om verschillende redenen niet haalbaar. De planning verandert om de volgende redenen:
Bijkomende werkzaamheden kabels en leidingen
De herinrichting wordt afgestemd met andere belanghebbenden, zoals Evides en Westland-Infra. Naast werkzaamheden aan de weg en riolering zijn ook werkzaamheden aan waterleidingen en gasleidingen noodzakelijk. De voorbereiding hiervan neemt veel tijd in beslag.
Bezwaren op verkeerslichten
In het plan zijn verkeerslichten opgenomen bij de kruising Kwaklaan. Tegen de verkeerslichten zijn bezwaren ingediend. Op dit moment doen wij onderzoek naar een andere oplossing voor de kruising met de Kwaklaan.

Nieuwe planning

De exacte planning van de herinrichting Herenstraat-Oosteinde is nog onzeker. Wij verwachten dat de werkzaamheden niet eerder dan de tweede helft van 2023 starten. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de exacte planning wordt dit verwerkt op deze pagina.
Vooruitlopend op de nieuwe inrichting zijn afgelopen weken alvast de ongelijk liggende stoeptegels hersteld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, naam dan contact op met de projectleider de heer A. Tieleman, via e-mail: herenstraat-oosteinde@gemeentewestland.nl