Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen zijn plannen van de gemeente waarin beschreven staat hoe u grond en/of gebouwen mag gebruiken. Er staat ook in of er ergens gebouwd mag worden en wat voor een bebouwing dat mag zijn.