Als de gemeente het voornemen heeft om gemeentegrond te verkopen dan moet dit worden bekendgemaakt.