Ter Heijde - Prins Willem III plein

De wens van de inwoners van Ter Heijde is om het Prins Willem III Plein te veranderen in een leefbaar plein waar kleine activiteiten gehouden kunnen worden zoals bijvoorbeeld een kerstmarkt, Markt aan Zee en/of een openlucht kerkdienst. Het moet in de toekomst het ‘Hart van Ter Heijde’ zijn.

Wanneer

Vanaf maandag 31 augustus start de aannemer met de werkzaamheden. We verwachten dat het plein eind oktober helemaal af is. Eerder waren de werkzaamheden voor de zomervakantie gepland maar door broedende gierzwaluwen lukte dat niet. Deze zitten in de kerk en de werkzaamheden zouden het broeden verstoren. De gierzwaluwen zijn inmiddels klaar met broeden.

Toegankelijkheid van het plein tijdens de werkzaamheden

Het plein is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk. De Van Luikstraat wordt tijdelijk een doodlopende straat.
De aannemer zorgt ervoor dat op kerkdagen de kerk toegankelijk is voor publiek. Er is nauw contact met het kerkbestuur. Ook als er begrafenissen zijn, gaat de aannemer hier respectvol mee om.
Oorspronkelijk was na afronding van de werkzaamheden een officiële opening bedacht met publiek, pers en politiek. We bekijken hoe we dit coronaproof kunnen organiseren.

Overlast

We begrijpen dat de werkzaamheden wat overlast kunnen veroorzaken. Hiervoor vragen wij uw begrip.
We proberen de overlast voor de omwonenden zo kort mogelijk te laten duren.

 

Het ontwerp

In deze presentatie ziet u sfeerbeelden en de ontwerptekening van het Prins Willem III Plein.

  • Het plein is ontworpen met rechte lijnen en hoeken, dit sluit aan op het stratenpatroon van Ter Heijde.
  • Op het plein komen bomen die schaduw geven voor koelte in de zomer.
  • De bomen zijn zeewindbestendig. Op de hoek met de Karel Doormanweg wordt een iep geplant die de ergste zeewind kan opvangen.
  • De plantvakken krijgen beplanting zoals deze ook is toegepast in de straten van Ter Heijde.
  • De hoge betonnen banden omsluiten het plein en kunnen ook gebruikt worden om op te zitten.
  • Op de rijbaan worden oude klinkers hergebruikt. Het plein krijgt nieuwe gebakken klinkers.
  • Langs de plantenbakken en rondom twee bomen op het plein komt een rand van kleine grijze keitjes die zorgen voor een mooie uitstraling.
  • Er komt een stroompunt op het plein voor bijvoorbeeld kerstverlichting.
  • Op het plein komt het terras van Dreams Surfcafé.
  • Aan de Karel Doormanweg komt een watertap. Deze kan op termijn worden vervangen door de authentieke waterpomp.

Van plan tot ontwerp

Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad (12 november 2019) is besloten dat het Prins Willem III Plein in Ter Heijde heringericht moet worden. Het plein heeft nu weinig uitstraling, en is rommelig. Er wordt op geparkeerd, de kerk is niet goed zichtbaar en het plein is nu geen centraal punt in Ter Heijde. In samenwerking met de werkgroep HinT en de bewonersvereniging zijn de wensen verzameld. Deze wensen zijn vertaald naar het huidige ontwerp.

Het doel is een gezellig en leefbaar plein met plaats voor lokale activiteiten zoals een kerstmarkt, Markt aan Zee en/of een open lucht kerkdienst. De wens vanuit HinT is dat het Prins Willem III plein het ‘hart van Ter Heijde’ wordt.

Eén van de problemen van het plein is dat het erg heet kan worden in de zomer. Met het planten van bomen en het maken van plantenbakken creëren we schaduw en zal het plein afkoelen. Met deze aanpassingen zal het in de zomer aangenamer aanvoelen op het plein.

Eén van de wensen vanuit de bijeenkomst met de werkgroep was het plaatsen van de oude waterpomp. Dit project voorziet hier echter niet in. Maar er komt wel in samenwerking met de drinkwaterbeheerder een watertappunt. In de toekomst kan hier de oude waterpomp worden geplaatst.

Er komen steeds meer elektrische auto’s, zo ook in Ter Heijde. Daardoor ontstaat de behoefte aan een laadpunt voor elektrische auto’s geplaatst op het plein. Een apart bedrijf gaat deze laadpaal plaatsen. Onze aannemer zal wel de ondergrondse kabels leggen, zodat de straat niet opnieuw open hoeft.