Centrumplan Honselersdijk

Voor het centrum Honselersdijk is het doel een duurzaam leefbaar, levendig en functioneel centrum te ontwikkelen. De ontwikkeling 'Huis van de Buurt' is hier een onderdeel van en is een samenwerking van basisschool De Hoeksteen, stichting Kwest, Vitis Welzijn en bibliotheek Westland.
 
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft de gemeenteraad in februari 2019 krediet beschikbaar gesteld. Voor realisatie van dit plan dient er een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. Tevens wordt de inrichting van het Voorhofplein opnieuw bekeken en vindt er uitbreiding van de parkeergelegenheid plaats.
 
Op 19 juni vond een informatiebijeenkomst plaats in basisschool De Hoeksteen, Fazantlaan 4. Tijdens de informatiebijeenkomst werd er informatie gegeven over de afbakening van het project, de planning, stand van zaken en een vervolg participatietraject. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u het beeldverslag van de avond.

Bestemmingsplan

Wij streven ernaar om het ontwerp bestemmingsplan in het najaar door het college vast te stellen waarna het in het 1e kwartaal 2020 door de gemeenteraad vastgesteld kan worden.