Speelplaats Bubonastraat Naaldwijk

In de wijk “Hoogeland-oost” in Naaldwijk wordt volgens planning in het 4e kwartaal van 2020 het braakliggende terrein aan de Bubonastraat ingericht. Hier komt een speelvoorziening met een groene uitstraling. Omwonenden ontvingen een brief over de plannen.

Definitief ontwerp

De meerderheid van de omwonenden heeft een voorkeur uitgesproken voor een speelvoorziening met kabelbaan. De bewoners konden aangeven welke speeltoestellen ze nog meer graag wilden zien op dit terrein. Uiteindelijk zijn de glijbaan, het work-outtoestel en de tafeltennistafel toegevoegd.

Over het nog in te richten groen rondom deze speeltoestellen kwamen veel reacties binnen. De meeste bewoners willen een groene uitstraling met bomen, struiken, ‘rozentuin/bloementuin’ met een voetpaadje en een zitbankje.

Op 1e definitieve ontwerptekening staat aangegeven waar de speeltoestellen 
komen. Dit zijn de kabelbaan, talud glijbaan, schommel, work-outtoestel, pannaveld en tafeltennistafel.

Op de 2e definitieve ontwerptekening is aangegeven waar welk groen komt:

  • Ongeveer 20 bomen: Himalayaberk, zomereik, lijsterbes, moeraseik, winterlinde, Chinese linde, sierappel
  • Solitaire heesters/struiken: vlinderstruik
  • Bodembedekkende heesters: struikkamperfoelie, zuurbes, sneeuwbes
  • Vaste planten: ooievaarsbek, daglelie, zonnehoed, kattenkruid, salie, vrouwenmantel, dwergaster, meisjesogen

Vervolg

Het definitieve ontwerp wordt binnenkort uitgewerkt tot aanlegtekening(-en) en contractstukken. Eind september / begin oktober vindt de aanbesteding plaats. De uitvoering begint medio november. Het plan is dat de speelvoorziening en de groeninrichting opengesteld worden in het 1e kwartaal van 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Dogger, tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-538 99 392.