Omgevingsvisie

Westland in 2030 met een doorkijk naar 2040

De toekomst van Westland

Iedereen in Westland wil graag een fijne plek om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Hoe ziet die toekomst eruit? Wat is er nodig voor een sterke samenleving, een gezonde woonomgeving en een welvarende gemeente in 2030? U leest het in grote lijnen in de Omgevingsvisie van Westland.

Wensen van inwoners en ondernemers

De Omgevingsvisie bestaat voor een deel uit plannen die we al eerder hebben gemaakt. Daarnaast hebben heel veel mensen met ons meegedacht. Zoals bewoners, ondernemers, experts, raadsleden, buurgemeenten, het Hoogheemraadschap van Delfland en de Veiligheidsregio Haaglanden. Hun wensen en ideeën vinden we belangrijk voor de toekomst van Westland. Waar mogelijk hebben we ze meegenomen in de visie.

Een nieuwe wet

De Omgevingsvisie is er niet zomaar. Ze is het gevolg van een nieuwe wet: de Omgevingswet. De wet geeft bewoners en ondernemers meer ruimte om mee te denken. Bijvoorbeeld als er ideeën zijn voor nieuwe woningen, fietspaden, bedrijventerreinen, horeca of ontwikkeling van de glastuinbouw. De Omgevingsvisie maakt aan iedereen duidelijk of nieuwe plannen passen bij ons toekomstbeeld van Westland.

1. Sterke Samenleving

Iedereen doet mee

Westland heeft een betrokken bevolking. We zijn saamhorig en kennen een sterk verenigingsleven. We steunen elkaar en zetten ons in voor anderen. Mensen wonen, werken en recreëren hier graag. Dat willen we graag zo houden. Bijvoorbeeld door meer mogelijkheden voor ontmoeting en zorg te creëren in alle dorpen. Ons motto: iedereen doet mee.

Groen = gezond

Ook gezondheid is belangrijk. Dat hebben we maar al te sterk ervaren tijdens de coronacrisis. Een gezonde leefomgeving helpt daarbij. Groen vermindert stress en het is voor jong en oud fijn om in de natuur te fietsen of wandelen. We gaan daarom zorgen voor meer groen en verbeteren de kwaliteit van groen, water en lucht.

Kansen voor de jeugd

De jeugd heeft de toekomst. We willen graag dat jongeren gezond en veilig opgroeien en zich optimaal ontwikkelen. Daarom zorgen we ervoor dat jongeren buiten kunnen bewegen en sporten en leren wat gezond leven is. Goed onderwijs bereidt jongeren voor op de uitdagingen van de toekomst.

2. Goed Toeven

Ander type woningen

Er wonen steeds meer mensen in Westland. Onze gemeente is aantrekkelijk voor jonge mensen terwijl er ook steeds meer ouderen wonen. Daarom is het nodig dat er andere woningen komen. Zoals kleine huizen voor jonge mensen die hun eerste huis kopen en gelijkvloerse appartementen voor senioren. Nieuwbouw komt zoveel mogelijk in de bestaande woonkernen. Zo blijft het buitengebied groen en beschikbaar voor de tuinbouw. Om iedereen een goede woonplek te kunnen bieden zijn ook hogere gebouwen mogelijk. Maar alleen op plekken waar dat kan. De woningen van de toekomst zijn bovendien energiezuinig en gemaakt van materiaal dat lang meegaat en niet belastend is voor het milieu.

Groen in de wijken

Veel bewoners willen graag een groener Westland. We kijken waar we in de dorpen groen kunnen toevoegen. Zoals bomen, beplanting en grasveldjes. Groen is goed voor onze gezondheid. Maar het is ook nodig omdat het klimaat verandert en het in de toekomst veel vaker en harder gaat regenen. Daarom gaan we zorgen voor betere opvang en berging van water. Dat water hebben we hard nodig als het heel lang droog en warm is.

3. Welvarend Westland

Moderne glastuinbouw

De glastuinbouw is de motor van onze economie. Veel bedrijven gaan moderniseren of zijn bezig met nieuwe innovaties. In Westland is niet veel grond beschikbaar voor uitbreiding van bedrijven, maar door nieuwe technologie is er wel groei mogelijk. Bijvoorbeeld door nieuwe gewassen te gaan telen waarmee ondernemers zich meer onderscheiden. Daarvoor is het belangrijk dat ondernemers zich richten op kennis en vernieuwing en nog meer gaan samenwerken met bijvoorbeeld deskundigen en andere bedrijfstakken.

Nieuwe energiebronnen

Modernisering gaat hand in hand met zorg voor het milieu: minder gebruik van aardgas, minder CO2-uitstoot en meer energiebesparing. Ondernemers lopen voorop bij de keuze voor nieuwe bronnen van energie, zoals bodemwarmte en het vervoer van warmte via warmtenetten. Later kunnen we daar ook woningen op aansluiten.

Openbaar vervoer en fiets

Het wordt steeds drukker op de weg. Al dat verkeer kunnen we niet alleen op autowegen opvangen. Daarom gaan we ons meer richten op openbaar vervoer en de fiets. We gaan snelfietspaden aanleggen en onderzoeken of een lightrailverbinding mogelijk is.