3. Sterke samenleving

3.1.    Goede gezondheid

 “We stimuleren Westlanders gezond te leven en het goede voorbeeld te geven aan jongeren in hun omgeving.”

We verbeteren de kwaliteit van groen, natuur en water. Groen zorgt voor minder stress en een betere gezondheid, en nodigt uit tot fietsen en wandelen. Om iedereen te stimuleren meer in de buitenlucht te bewegen komen er meer hardlooproutes, fitnesspleinen en groene schoolpleinen. Daarnaast willen we Westlanders meegeven hoe belangrijk een gezonde levensstijl is. Ook minder geluidshinder en schonere lucht horen bij een gezonde samenleving. Zeker rond scholen, kinderopvang en woonwijken. Verder willen we de overlast van auto- en vrachtverkeer waar het kan verminderen. Best een uitdaging in een steeds drukkere omgeving. Toch zijn hiervoor genoeg innovatieve oplossingen mogelijk.

3.2. Betrokken inwoners

“Wij zijn trots op onze inwoners en willen hun betrokkenheid en inzet behouden en stimuleren.”

Westlanders zijn betrokken bij hun omgeving en zetten zich vaak in voor familie, vrienden en buren. Westland kent dan ook een sterk verenigingsleven en veel vrijwilligers. Die betrokkenheid is de basis van onze sterke samenleving en maakt dat mensen hier graag wonen. Ook voor de toekomst hopen we dat inwoners met plezier in Westland wonen, werken en recreëren. Dat kan door te zorgen voor levendige winkelstraten, veel mogelijkheden voor sport en spel voor alle leeftijden, en goede voorzieningen voor zorg en ontmoeting dicht bij huis. Zodat kinderen veilig in de buurt kunnen spelen en ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Maar dan moeten alle dorpen wel voldoende voorzieningen hebben, passend bij de dorpsgrootte. Met mogelijkheden voor ontmoeting in wijkcentra,  scholen en sportcomplexen die voor meer doelgroepen te gebruiken zijn. Meer ontmoeting betekent bovendien minder eenzaamheid.

3.3. Iedereen doet mee

“Iedereen in Westland doet mee en draagt bij aan een sterke Westlandse samenleving.”

In Westland geloven we in de eigen kracht van elk mens en in zijn of haar sociale netwerk. Is die kracht door ziekte of beperkingen onvoldoende, dan springt de gemeente bij. Denk aan zorg dicht bij huis, een geschikte woning of aangepast werk. Ook ontmoeting is belangrijk. Doel is ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Westlanders in de samenleving kunnen meedoen. Dat geldt ook voor onze arbeidsmigranten, die een belangrijke bijdrage leveren aan de tuinbouweconomie. We willen hen goede huisvesting bieden. Daarnaast maken we nog meer niet-werkenden in Westland en de regio enthousiast voor een baan in de glastuinbouw. Een belangrijk bindmiddel is cultuur. Cultuur verrijkt het leven en ontplooit ongekende talenten. Ons doel is jonge inwoners met cultuur in aanraking te laten komen: van taalontwikkeling tot leesplezier en van culturele hoogtepunten in je woonomgeving tot zang en dans.

3.4. Kansen voor de jeugd

“De leefstijl van jonge inwoners voorspelt voor een groot deel hun verdere ontwikkeling en gezondheid.”

We willen ervoor zorgen dat meer Westlandse jongeren gezond leven. Dat betekent minder overgewicht en minder alcohol- en drugsgebruik. Dat begint op de scholen. Met goed onderwijs, een gezond binnenmilieu in het schoolgebouw en een speelplein dat uitnodigt om veel te spelen en bewegen. Ook op andere plekken in Westland verleiden we jongeren tot sporten en gezond gedrag. Samen met de schoolbesturen willen we ervoor zorgen dat alle kinderen, ongeacht afkomst of begaafdheid, zich optimaal kunnen ontwikkelen. Voor kinderen met een lichamelijke beperking zijn aanpassingen mogelijk. Op de scholen in Westland doen kinderen kennis op die hen voorbereidt op de samenleving, economie en arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. Het onderwijs in Westland is ook verbonden met de lokale economie. Scholen brengen kinderen zo vroeg mogelijk in contact met de praktijk, zoals met de technologie van de glastuinbouw.