7. Van visie naar uitvoering

“De Omgevingsvisie is een beeld voor de toekomst zonder dat het eindbeeld vastligt.”

De Omgevingsvisie van Westland staat vol wensen en vergezichten: zo zou het er in 2030 met een doorkijk naar 2040 uit kunnen zien. Op deze website staan al veel van die onderwerpen uitgebreid beschreven. Wat zijn de volgende stappen? Zodra de gemeenteraad de visie, met eventuele aanpassingen, heeft vastgesteld maken we een Omgevingsprogramma. Dit schetst in grote lijnen hoe we alle wensen gaan realiseren, met welke aanpak en volgens welk planning. Tot slot komt alles wat er gaat gebeuren in een Omgevingsplan. Dit plan is bindend voor bewoners en bedrijven, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een vergunning. Heeft een burger of ondernemer een initiatief met betrekking tot de openbare ruimte, dan wordt dit getoetst aan dit Omgevingsplan. Hij of zij kan het initiatief via één digitaal kanaal indienen. De gemeente zorgt vervolgens dat er goed overleg plaatsvindt tussen burgers, bedrijven en instellingen.