8. Proces

De Omgevingsvisie is tot stand gekomen na inbreng van inwoners, bedrijven en organisaties. Over deze inbreng leest u meer in dit verslag (pdf). Daarnaast lag de Omgevingsvisie van 3 augustus 2020 tot 18 september 2020 ter inzage. De zienswijzen die binnen zijn gekomen op de ontwerp-Omgevingsvisie zijn verwerkt in een eindversie van de Omgevingsvisie. De gemeenteraad  heeft deze 8 december 2020 vastgesteld. Sindsdien is de Omgevingsvisie definitief en geeft deze richting aan de (ruimtelijke) ontwikkeling van Westland. De visie geldt voor zowel de gemeente als voor andere initiatiefnemers.