Andere trouwlocaties

Naast de gemeentelijke locaties kunt u ook zelf kiezen voor een locatie binnen het Westland waar u kunt trouwen of uw partnerschap kunt laten registreren. Dit kost € 460.- en de kosten die de gekozen locatie eventueel zelf aan u berekent. Op een eigen gekozen locatie wordt geen ondersteuning verleend door een bode. U vraagt een trouwlocatie aan via het formulier aanvraag trouwlocatie (pdf 60Kb).