Andere trouwlocaties

Naast de gemeentelijke locaties kunt u ook zelf kiezen voor een locatie binnen Westland waar u kunt trouwen of uw partnerschap kunt laten registreren. Dit kost € 483.- en de kosten die de gekozen locatie eventueel zelf aan u berekent. Op een eigen gekozen locatie wordt geen ondersteuning verleend door een bode.

Kiest u een eigen trouwlocatie? Dan dient u het formulier Aanvraag trouwlocatie (pdf, 126kb) mee te sturen bij uw online melding van voorgenomen huwelijk of partnerschap.