Andere trouwlocaties

Misschien wilt u wel op een andere locatie binnen Westland trouwen of uw partnerschap laten registreren. Dat kan.

Kiest u een eigen trouwlocatie? Dan moet u het formulier Aanvraag trouwlocatie (pdf, 126kb) meesturen bij uw online melding van voorgenomen huwelijk of partnerschap.

Op een eigen gekozen locatie wordt geen ondersteuning verleend door een bode van de gemeente.