Budgetbeheer

Het doel van budgetbeheer is het doen van betalingen en ervoor zorgen dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan.

Orde en rust

Met budgetbeheer brengt u orde en rust in uw financiële situatie. Zelf kunt u geen budgetbeheer bij de gemeente aanvragen. Dit doet een hulporganisatie (zoals vitis, schuldhulpmaatje of gemeente) voor u als zij vinden dat dit nodig is voor u.  

Beheer

Na een gesprek met budgetbeheer ontvangen wij uw inkomen en toeslagen op een speciale rekening bij de gemeente. Wat doen wij hiermee?

  • daarvan betalen wij uw vaste lasten: huur, verzekeringen, gas en elektra. Al uw overige rekeningen stuurt u naar ons op. Deze zullen wij dan ook van dezelfde rekening betalen
  • we reserveren geld voor uw schulden en voor rekeningen die u onverwacht, eenmalig of enkele keren per jaar moet betalen
  • elke week of elke maand krijgt u een bepaald bedrag overgemaakt op uw eigen bankrekening om boodschappen van te doen

Stappenplan

Tijdens het gesprek met budgetbeheer zal de consulent een stappenplan volgen. Dit stappenplan is als volgt:

  • het sluiten van een overeenkomst tussen u en budgetbeheer
  • een budgetplan opstellen
  • de machtigingen verzorgen en verwerken
  • een budgetplan uitvoeren

Vaardigheden

Het financieel gezond worden en blijven is een zeer belangrijk punt. Zo is het aanleren van vaardigheden om zaken zelfstandig op te pakken van groot belang om het inkomen en de uitgaven zelf te hanteren. Wij bieden u daarom diverse trainingen aan. De duur van Budgetbeheer is maatwerk, afhankelijk van diverse factoren en uw vermogen om te leren.

Bewindvoering

Bent u niet in staat zijn om uw inkomen en uitgaven zelfstandig uit te voeren, bestaat de mogelijkheid voor bewindvoering. Dit wordt dan ook persoonlijk met u besproken. De Gemeente Westland  voert deze taak niet uit, maar kan u wel begeleiden in dit traject.

Voor meer informatie kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met het team budgetbeheer, telefoon 14 0174.