Schuldhulpverlening

U woont in Westland en heeft betalingsproblemen of schulden. Kunt u deze zelf niet oplossen en heeft u hulp nodig? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen.

2 vormen van schuldhulpverlening

Er zijn twee vormen van schuldhulpverlening, het minnelijk traject en het wettelijk traject. Een minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling via de gemeente waar u woont. Komt u hier niet voor in aanmerking? Dan kunt u kiezen voor het wettelijk traject.

Minnelijk traject (via de gemeente)

Bel 14 0174 en geef aan dat u betalingsproblemen heeft en/of teveel schulden heeft om deze te kunnen aflossen. U kunt zich ook direct aanmelden via de button 'melden met DigiD'. U ontvangt een uitnodiging voor twee bijeenkomsten waarin u uw aanvraag compleet maakt. Daarna volgt de intake. U bespreekt uw situatie en mogelijke oplossingen.

Kosten

Een schuldhulpverleningstraject is bij de gemeente Westland gratis en wordt volledig betaald door de gemeente. U moet zich wel aan de verplichtingen houden en de gemaakte afspraken nakomen.

Bekijk het stappenplan van de schuldhulpverlening in een oogopslag.
Bekijk de tijdlijn van de schuldhulpverlening.

Wettelijk traject (via de rechtbank)

Als de schuldeisers niet akkoord gaan met een betalingsregeling, kunt u kiezen voor het wettelijk traject. Dit is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Procedure en voorwaarden

  • U dient via de gemeente een verzoek in bij de rechtbank. De rechtbank beoordeelt of u wordt toegelaten. U wordt altijd uitgenodigd om op de zitting te komen.
  • De rechter kan uw aanvraag om diverse redenen afwijzen. Bijvoorbeeld als u zich niet voldoende inspant om uw schulden af te lossen.
  • Als de rechter uw verzoek toewijst stelt deze een bewindvoerder aan die het gehele traject begeleidt. Ook zorgt de bewindvoerder ervoor dat de schuldeisers hun geld op tijd ontvangen. Vanaf het moment dat de schuldsanering is toegewezen vallen alle schulden onder de WSNP.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u de status van uw aanvraag of melding weten, gebruik dan het contactformulier.