Bijstand voor zelfstandigen

U kunt op deze pagina meer lezen over het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Hier vindt u ook meer informatie over het aanvragen van deze regeling.

De regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is een financiƫle regeling voor zelfstandige ondernemers.

Gaat het om bedrijfskapitaal dan kan de hulp bestaan uit een rentedragende lening.
Voor levensonderhoud kan het een maandelijkse uitkering zijn, in de vorm van een renteloze lening. Heeft u minder verdiend dan een bijstandsuitkering dan hoeft u de lening niet terug te betalen.