Bijdrage in bijzondere kosten

Zo nu en dan moet u extra noodzakelijke kosten maken. Met een bijstandsuitkering of laag inkomen is het soms lastig om dat te betalen. Kunt u deze kosten nergens anders vergoed krijgen dan betaalt de gemeente dit soms. Enkele voorbeelden:

  • reiskosten van meer dan 10 km. (bijvoorbeeld voor werktraject (stage) of een ziekenhuisbezoek)
  • rechtsbijstand (kosten griffierechten of eigen bijdrage voor advocaat)
  • peuteropvang en VVE-verklaring (voor- en vroegschoolse educatie)

Aanvragen

Een aanvraag doet u vooraf, tot uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de factuur. Na het indienen van uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken het besluit toegestuurd.

Bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering doe dan een aanvraag met DigiD. Zorg dat u de juiste u informatie (pdf 40kb) klaar heeft liggen.

Laag inkomen

Heeft u een laag inkomen maar u ontvangt geen uitkering, dan vult u een aanvraagformulier (pdf 150kb) in.