Energietoeslag

De energiekosten zijn flink gestegen. Dit kan het betalen van de energierekening lastig maken. Inwoners met een laag inkomen kunnen een eenmalige bijdrage ontvangen (energietoeslag). Het verschilt per gemeente wie deze toeslag krijgt en hoe hoog dit bedrag is. Hieronder leest u alles over de energietoeslag in Westland.

Belangrijke informatie

De energietoeslag is eenmalig € 800 voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u een uitkering van de gemeente? Bijvoorbeeld bijstand, IOAZ of IOAW?  Dan ontvangt u, uiterlijk 26 mei, automatisch de energietoeslag. U hoeft deze dan niet aan te vragen. Heeft u andere inkomsten of heeft u op 26 mei de toeslag nog niet ontvangen? Dan kunt u het aanvraagformulier invullen. Klik hier om op de website te komen met het formulier. Hier loopt u stap voor stap het aanvragen door.

120% van het sociaal minimum

In Nederland is een vast bedrag bepaald. Dit bedrag heeft ieder huishouden per maand minimaal nodig om van te leven. Dit is het sociaal minimum. 
Hoe hoog het sociaal minimum voor u is, hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. Hieronder ziet u een overzicht met bedragen. Deze bedragen zijn 120% van het sociaal minimum.

Als u minder dan onderstaand bedrag per maand aan inkomsten ontvangt, heeft u misschien recht op de energietoeslag.

 120% exclusief vakantietoeslag120% inclusief vakantietoeslag
Huishoudens alleenstaand€1244,-€1310,-
Huishoudens partners met en zonder kinderen€1778,-€1872,-
Huishoudens AOW alleenstaand€1383,-€1455,-
Huishoudens AOW partners€1873€1971,-

Wie krijgt de energietoeslag in mei automatisch? 

 • Inwoners met een bijstandsuitkering:Participatiewet, IOAW IOAZ
 • De hoofdverzekerde van Gemeentepolis in 2022
 • Huishoudens die op 1 januari 2022 in een minnelijke of wettelijke schuldregeling zitten, waarbij de budgetbeheerder van de gemeente Westland kan vaststellen dat er sprake is van een laag inkomen.
 • Inwoners die een aanvulling op uw AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangen. De aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)
 • Huishoudens die in 2022 recht hebben op kwijtschelding gemeentelijke belastingen:
  • Uw inkomen is bij de gemeente bekend. Maar wij hebben uw bankrekeningnummer nodig. Wilt u dit aanleveren bij ons? Dit kan via energietoeslag@gemeentewestland.nl.De huishoudens die al een toestemmingsformulier hebben ingediend om de persoonsgegevens te kunnen delen, hoeven dit niet nog een keer te doen.

Voor alle bovengenoemde punten geldt: de toeslag wordt in deze situaties alleen automatisch uitbetaald als u de hoofdbewoner van het huishouden bent en voldoet aan de voorwaarden (zie onderaan deze pagina).

Let op:
Toch kan het voorkomen dat we als gemeente niet goed kunnen bepalen of u hoofdbewoner bent. Bijvoorbeeld omdat op uw adres ook andere personen van 21 jaar en ouder wonen (naast uw eventuele partner). In dat geval moet u zelf een aanvraag doen via het aanvraagformulier. De toeslag wordt dan dus niet automatisch uitbetaald. 

Wie moet de energietoeslag zelf aanvragen? 

 • U heeft de toeslag 26 mei niet automatisch ontvangen en:
 • U ontvangt maximaal 120% van het sociaal minimum
 • U ontvangt alleen AOW en heeft geen recht op aanvullend pensioen
 • U bent zelfstandig ondernemer en u heeft een laag inkomen, klik hier voor de voorwaarden voor ondernemers.

Aanvragen

Ontvangt u de energietoeslag niet automatisch? U kunt de energietoeslag aanvragen door het invullen van uw gegevens. Klik hier om op de website te komen.

  Hulp bij het aanvragen

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem contact op met de Formulierenbrigade van Vitis Welzijn. De formulierenbrigade zit in ieder Buurt Informatiepunt. U kunt ook binnenlopen zonder afspraak. Kijk hier voor de openingstijden van een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt.

  Kunt u nu uw energierekening niet meer betalen?

  Heeft u nu al geen (spaar)geld om uw energierekening te betalen?
  Voorkom ergere problemen en neem contact met ons op via 14 0174 of per mail budgetbeheer@gemeentewestland.nl