Normenoverzicht minimuminkomen bijzondere bijstand

Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 juli 2022. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is geen inkomen en wordt niet meegeteld. Voor kostendelers geldt dat voor de bijzondere bijstand de norm wordt gebruikt voor niet-kostendelers.

Normenoverzicht inclusief vakantiegeld

Normenoverzicht exclusief vakantiegeld