Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 januari 2021. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is geen inkomen en wordt niet meegeteld. Voor kostendelers geldt dat voor de bijzondere bijstand de norm wordt gebruikt voor niet-kostendelers.

Let op: onderstaande bedragen zijn inclusief vakantiegeld

Let op: onderstaande bedragen zijn exclusief vakantiegeld