Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen de juiste zorg kunnen krijgen zonder dat zij daardoor in de financiële problemen komen. Heeft u een aanvullende zorgverzekering en een laag inkomen, dan kunt u gebruik maken van een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende verzekering.

De tegemoetkoming is maximaal € 267,00 per kalenderjaar.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering doe dan een aanvraag met DigiD. Voor de aanvraag via DigiD moet u informatie (pdf 405kb) klaar hebben liggen.

Laag inkomen

Heeft u een laag inkomen maar u ontvangt geen uitkering, dan vult u een aanvraagformulier (pdf 96kb) in.

Aanvullend verzekerd bij DSW

Mensen met een aanvullende zorgverzekering bij DSW kunnen een aanvraag indienen voor de Gemeentepolis Westland van DSW. Dit kan via gezondverzekerd.nl/westland. Met deze polis krijgt u korting op de premie voor de aanvullende verzekering.