Uitkering (aanvragen)

U kunt een Participatiewet-uitkering (bijstand) aanvragen op werk.nl als u te weinig inkomen heeft om van te leven en er geen andere voorzieningen zijn.

Aanvragen

U vraagt de uitkering aan op werk.nl. Werk.nl is de site voor werk en inkomen van het UWV. Het UWV stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een uitkering krijgt.

Hoe vraagt u bijstand aan?

Bent u jonger dan 27 jaar?

Dan meldt u zich op werk.nl. U dient daarna binnen 2 werkdagen telefonisch contact op te nemen met gemeente Westland op 140174 anders vervalt uw melding.

U kunt niet direct een bijstandsuitkering aanvragen, omdat een zoekperiode geldt van 4 weken na melding. Er wordt aan u een inspanningsverplichting opgelegd en gevraagd om bepaalde bewijsstukken in te leveren. (hier ontvangt u een brief ter bevestiging over) 

Na 4 tot 6 weken na de datum dat u zich gemeld heeft bij de gemeente, kunt u uw aanvraag op werk.nl verder afmaken en verzenden. Neem daarna telefonisch contact op, zodat er een intakegesprek kan worden gemaakt. Let op: Indien u zich niet tijdig terug meldt, zal de melding worden afgesloten. Indien u alsnog aanspraak wil maken op een uitkering dient u bovenstaande procedure opnieuw te doorlopen.

Bent u ouder dan 27 jaar?

Dan logt u in op werk.nl en vult het aanvraagformulier volledig in. U ontvangt binnen 5 werkdagen een brief van de gemeente waarin u wordt verzocht bepaalde bewijsstukken in te leveren. Doe dit tijdig, anders kan het gevolgen hebben voor de afhandeling van uw verzoek en eventuele ingangsdatum van uw uitkering. Mocht u na 5 werkdagen nog geen bericht hebben ontvangen dan adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 140174 van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Let op! Vanaf het moment dat u bent begonnen met het invullen van dit formulier, dient u deze binnen 3 kalenderdagen af te ronden en te verzenden. Indien u dit niet doet kan dit gevolgen hebben voor de ingangsdatum van de bijstandsuitkering.