Uitkering voor oudere werklozen

Bent u werkloos geworden op of na uw 50ste jaar? Heeft u een WW-uitkering ontvangen? Dan heeft u misschien recht op een IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen).
In sommige gevallen kunnen ook mensen met een gedeeltelijke WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) een IOAW-uitkering krijgen.

Aanvragen

U vraagt de IOAW-uitkering aan op Werk.nl. Dit is de site voor werk en inkomen van het UWV. UWV stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.